مقالات

۱۵

آبا۱۳۸۶
سهراب ساده است اما ساده اندیش نیست از سهراب سپهری قبل از مرگش و بعد از مرگش سخن ها گفته شده ، نقدها شده و زندگی نامه هایی نوشته شده است که بیانگر والا بودنش و تاثیر این شاعر ساده ... ادامه مطلب

۱۵

آبا۱۳۸۶
بحثی در خصوص ترجمه ی شعر اگر باوری عمیق به غیر قابل ترجمه بودن اشعار داشته باشیم در واقع این مسئله و سئوال به ذهنمان می رسد که چرا امروزه ترجمه ی اشعار بسیاری از بزرگان شعر ... ادامه مطلب